Mandala Pięciu Dakiń Mądrości z Lamą Tsultrim Allione

English below

Podczas spotkania z Lamą Tsultrim odbędziemy podróż przez pięć rodzin Dakiń i doświadczymy transformacji neurotycznych wzorców emocjonalnych w pięć rodzajów mądrości. Ten wyjątkowy retrit pozwoli nam połączyć pracę psychologiczną z przemianą duchową. Do rozpoznania własnych emocji będziemy wykorzystywać wiele narzędzi, między innymi regresję, pracę z partnerem, dźwięk, rysowanie i ruch. Przekonamy się, że w tych energiach kryje się potencjał stania się ucieleśnieniem mądrości.

Uczestnicy dostaną przekaz do praktyki Mandali Pięciu Dakiń, która będzie rozpoczynać i kończyć każdy dzień warsztatu. Potężna praktyka mandali jest strukturą dla świętej rzeczywistości we wszystkich aspektach. W sensie plastycznym i symbolicznym mandala stanowi odzwierciedlenie pięciu rodzajów energii powiązanych z określonymi kierunkami, kolorami, sylabami nasiennymi, emocjami, cechami charakteru, a przede wszystkim z pięcioma mądrościami.

Sobota 10.00–13.00 oraz 15.00–17.00
Niedziela 10.00–12.45

Miejsce: Dom Dziennikarza, Foksal 3/5, 00-001 Warszawa

Będzie można nabyć najnowszą książkę Lamy „Na imię Jej Mądrość. Podróż przez mandalę oświeconej kobiecości”  i otrzymać autograf Lamy.

Odosobnienie będzie tłumaczone na j. polski. Dla uczestników odosobnienia obowiązkowy jest piątkowy wykład 23.11.

Darowizna: 300 zł (studenci, renciści i emeryci mogą liczyć na 20% zniżki). Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, a chciałbyś uczestniczyć zgłoś się do nas.
Cena dla uczestników ze strefy euro: 150 euro

KONIECZNA REJESTRACJA PRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGh6y3nqU8iS7-DsYRuGH8q7tZ6wo5yr-yjBEcm8bqmxlV-A/viewform

Kontakt: poland.taramandala@gmail.com, tel. 600 310 343

****

The retreat is an immersion into the five Dakini families, and the transformation of the five emotions into the five wisdoms. This unique retreat was developed to bring emotional work into alignment with spiritual transformation. It involves exploring the emotions using a variety of means including regression, partner work, art work, sound practice, and movement. Experiencing how these energies contain the potential to become embodied wisdom. You will receive transmission for the Mandala of the Five Dakinis and each day is sandwiched with this profound practice within the mandala which is a blueprint for sacred reality on every level. Ritually, aesthetically, and symbolically the mandala expresses, five energies through the directions, colors, seed syllables, emotions, psychological types, and most importantly the five wisdoms.

Saturday 10am – 1pm, 3pm – 5pm
Sunday 10am – 12.45pm

Followed by book signing.

Lama Tsultrim will teach in English with translation into Polish. Attendance of the talk on Friday, November 23 is obligatory for anyone attending the retreat.

REGISTRATION: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGh6y3nqU8iS7-DsYRuGH8q7tZ6wo5yr-yjBEcm8bqmxlV-A/viewform

Price: 150 euro (for retreatants from euro countries, England and US).
If you are in difficult situation, money will be not an obstacle, contat us.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close