Lama Tsultrim Allione

Lama Tsultrim Allione jest nauczycielką w tradycji buddyzmu tybetańskiego znaną ze swoich przejrzystych wyjaśnień nauk buddyjskich, cenioną za niezwykłą mądrość, wynikłą z połączenia wieloletnich nauk i intensywnej praktyki oraz z codziennego życia – doświadczenia bycia matką i świecką praktykującą na Zachodzie. Ta kombinacja pozwala jej rozpowszechniać buddyjską wiedzę w bardzo efektywny sposób, wprowadzając świeży powiew i nowe zrozumienie. Nauki Buddy stają się żywe i inspirujące dzięki jej bogatym wyjaśnieniom.

Tsultrim Allione była jedną z pierwszych amerykańskich kobiet, która przyjęła święcenia na buddyjską mniszkę od XVI Karmapy w 1970 roku. Po czterech latach podjęła decyzję powrotu do świeckiego życia, wyszła za mąż i urodziła czwórkę dzieci. Dalej kontynuowała nauki i praktykę przez ostatnie czterdzieści lat. Zdobyła dyplom magistra Studiów Buddyjskich i Studiów Kobiecych Uniwersytetu Antioch. Otrzymała nauki od wielu znakomitych nauczycieli, takich jak J.Ś. XVI Karmapa, Dilgo Khyentse Rinpocze, Chogjam Trungpa Rinpocze, Namkhai Norbu Rinpocze, Adzom Rinpocze i innych. Nauki, które przekazuje, są autentycznymi naukami w tradycji buddyjskiej, w szczególności szkoły Nyingma i Kagyu. Wgląd, który osiągnęła w te starożytne nauki w połączeniu z jej życiowymi doświadczeniami zachodniej kobiety, pozwala jej przekazywać wiedzę w sposób dostępny dla zachodnich umysłów bez utraty znaczenia i bogactwa tych nauk.

Lama Tsultrim jest oficjalnie rozpoznaną emanacją XI-wiecznej dakini Maczik Labdryn, będącej z kolei emanacją dakini Jeszie Tsogjal, parterki tantrycznej Guru Padmasambawy.

Główną inspiracją jej życiowej misji służenia Dharmie jest święta kobiecość. Będąc mniszką w Azji, stała się świadoma dyskryminacji płci w tradycyjnej kulturze tybetańskiej. W buddyjskich tekstach religijnych istnieje wiele odniesień do świętej kobiecości w formie bogiń, nauczycielek i symboliki, ale prawdziwe życie kobiet praktykujących było dalekie od ideału stworzonego przez tradycję. Mniszki nie mogły otrzymywać tak wielu nauk jak mnisi.

Na początku lat 80. z połączenia macierzyństwa (w tym bólu po stracie dziecka) i praktyki, zrodziło się pragnienie odszukania historii innych praktykujących kobiet. Kulminacją tych poszukiwań było napisanie książki Kobiety Mądrości, która przedstawia biografie tybetańskich praktykujących kobiet, realizujących się w życiu duchowym i osiągających oświecenie, jednocześnie zmagających się z takimi samym trudami, co współczesne kobiety – macierzyństwo, troski życia rodzinnego, dyskryminacja z powodu płci. Te tybetańskie kobiety z przeszłości przedstawione są jako wzory dla dzisiejszych praktykujących kobiet

Kolejna jej książka, Nakarmić Swoje Demony – Starożytna Wiedza Rozwiązywania Konfliktów Wewnętrznych, łączy nauki buddyzmu tybetańskiego z nowoczesną psychologią skierowaną na istotne problemy naszej kultury, a w szczególności na to, co powoduje największe cierpienie. Książka przedstawia pionierską metodę pięciu kroków karmienia demonów. Metoda ta jest oparta o tradycyjną tybetańską praktykę Chöd, polegającą na przekształceniu wewnętrznych demonów poprzez nakarmienie ich, zamiast prowadzenia z nimi walki.

Modlitwa o długie życie Lamy Tsultrim

Tara Mandala Retreat Center – Ośrodek Medytacyjno-Odosobnieniowy w Górach Skalistych w Kolorado powstał w 1993 roku dzięki snom i wizjom Lamy Tsultrim, z głębokiej potrzeby stworzenia miejsca, w którym święta kobiecość mogłaby się odradzać.

Tara Mandala Retreat Center - Bodhi Stroupe

zdjęcia dzięki uprzejmości © Tara Mandala Retreat Center (Josh Brownlee, Pietro Bulgarelli, Laurie Pearce Bauer, Cody Stroupe)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close