Polska Sangha

Ośrodek Misyjny Tara Mandala powołano 1 lutego 2014 roku uchwałą Rady Misji Buddyjskiej – Trzy Schronienia. Pierwsze spotkanie odbyło się w Dzień Dakini 18 września 2014 roku.

Nasza sangha działa w oparciu o zasady mandali pięciu rodzin Buddy/Dakiń, tworząc w ten sposób sprawnie funkcjonującą radę, gdzie każdy z nas ma przydzielone zadania, aby poprzez naszą działalność wspierać Dharmę dla dobra wszystkich czujących istot.

Tara Mandala Polska Sangha - struktura

Rada Polskiej Sanghi Tara Mandala

  • Ela Smoleńska ~ biała rodzina Buddy

Zakres odpowiedzialności: koordynatorka praktyki. Zakres odpowiedzialności: kierowanie sanghą, koordynacja praktyki i nauk, współpraca z pozostałymi osobami z rady mandali, prowadzenie spotkań, zebrań, wydarzeń organizowanych przez sanghę, przygotowywanie planów spotkań. Czuwa nad funkcjonowaniem i aktywnościami sanghi oraz składa sprawozdania Lamie Tsultrim oraz koordynatorowi centralnego ośrodka na temat działalności naszej sanghi.

  • Sandra Hajduczek ~ niebieska rodzina Wadżry

Zakres odpowiedzialności: przygotowanie, koordynacja i organizacja programów nauk (w porozumieniu z Budda Dakinią), funkcja sekretarza sanghi, notuje przebieg spotkań, zebrań i wydarzeń organizowanych przez sanghę, jest odpowiedzialna za rozwijanie nauk w sandze.

  • Iwona Khandro ~ żółta rodzina Ratny

Założycielka i opatka sanghi. Zakres odpowiedzialności: funkcja skarbnika, nadzór i troska o zasoby finansowe sanghi, pozyskiwanie funduszy. Jego zadaniem jest dbanie, poprzez wzbogacającą obecność, by sangha była ugruntowana i dobrze się rozwijała. Czuwa nad prosperowaniem sanghi, aby Dharma i aktywności bodhicitty mogły się rozprzestrzeniać dla pożytku wszystkich istot.

  • ~ czerwona rodzina Padmy

Zakres odpowiedzialności: dbanie, utrzymywanie i rozwijanie właściwych relacji w sandze, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. Zachowanie i utrzymanie silnych więzi wspólnoty. Prowadzi i aktualizuje stronę internetową, korespondencję mailową, załatwia sprawy związane z członkowstwem, a także reklamą programów i aktywności sanghi na zewnątrz.

  • ~ zielona rodzina Karmy

Zakres odpowiedzialności: techniczna organizacja wydarzeń, wybieranie lokalizacji (w porozumieniu z Budda Dakinią), zapewnienie nagrań video-audio kursów i wydarzeń organizowanych przez sanghę, dbanie o stan urządzeń technicznych i sprzętu, a także załatwianie formalności prawnych jeśli zachodzi taka potrzeba.

Członkami i członkiniami mandali mogą być osoby, które przyjęły buddyjskie schronienie.

Kadencja
Kadencja trwa trzy lata i może być przedłużona na dwie albo na trzy kolejne kadencje. Osoba, która chce zrezygnować, powinna zgłosić to przed upływem drugiego roku, żeby mogła zgłosić się nowa kandydatka/nowy kandydat.

Wymagania
Członkowie i członkinie sanghi Tara Mandala powinni uczestniczyć w naukach Lamy Tsultrim od co najmniej trzech lat. Do mandali można zgłosić się samemu albo być nominowanym. Nauczyciele są autoryzowani przez Lamę Tsultrim, nie zgłaszają się sami, lecz są przez nią zapraszani.

Decyzje
O ile to możliwe, decyzje powinny zapadać jednogłośnie. Jeśli nie udaje się osiągnąć konsensusu, przeprowadza się głosowanie. Rada mandali spotyka się co miesiąc, chyba że planowane jest jakieś wydarzenie lub pojawiają się inne okoliczności uzasadniające potrzebę częstszych spotkań.

SIEĆ MANDALI

siec mandali.JPG

Rysunek przedstawia mandale tworzące holistyczną mapę i opiera się na wizji Lamy Tsultrim z 1987 roku. W wizji tej Lama ujrzała Mandalę Dakini otaczającą ziemię, tworzącą świetlistą sieć zapewniającą ochronę i stymulującą rozwój duchowy. Sieć powstała w wyniku łączenia licznych pojedynczych mandali, które pojawiają się tam, gdzie Mandala Dakiń była praktykowana.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close