Skymind. Otwórz się na bezkresną świetlistość swojej prawdziwej natury

Kurs medytacji buddyjskiej prowadzony przez
Lopön Charlotte Rotterdam i Pietera Oosthuizena

Warszawa, 23-25 czerwca 2023

English version below

Wszystkie nauki buddyjskie w swojej istocie prowadzą nas do tego, byśmy umieli spocząć w naszej prawdziwej naturze, podstawie istnienia, z której wyłaniają się wszystkie zjawiska i wszystkie istoty. W czasach konfliktów i niepokojów – a tak naprawdę w każdej chwili naszego życia – to największe, ostateczne schronienie jest na wyciągnięcie ręki, dając nam ulgę, ciepło i uczucie połączenia ze wszystkimi istotami. Gdy rozwijamy w sobie radykalną akceptację, uwalniamy się z uścisku oddzielnego ja i otwieramy na zupełnie inną relację z drugim człowiekiem. Wkraczamy na ścieżkę przebudzonego współczucia.  

Kurs jest wprowadzeniem do nauk i praktyk pozwalających uzyskać dostęp do podstawy istnienia, do naszej prawdziwej natury, do naszego bezpośredniego doświadczenia. Będziemy kontemplować inspirujące wersety z nauk XI-wiecznej tybetańskiej jogini Maczik Lapdryn, które wprost ukazują nam nasz podobny niebu umysł, oraz poznamy medytacje, które pozwolą nam nadać tej ponadczasowej mądrość osobiste znaczenie. Będziemy praktykować medytacje połączenia z żywiołami, pogłębiające więź z ziemią, z naszym ciałem i bezkresną, obejmującą wszystko świadomością. Dzięki temu zobaczymy, jak budzić w codziennym życiu głęboką mądrość i współczucie. 

Podczas kursu:

* otrzymacie mądrość nauk Maczik Lapdryn. Będziecie mogli nauczyć się na pamięć wybranego wersetu, by po kursie inspirował was i prowadził wśród meandrów codziennego życia;
* poznacie ćwiczenia, które pomagają doskonalić uwagę i poszerzać świadomość;
* nauczycie się głębokiej medytacji otwartej świadomości;
* poznacie medytacje integracji z żywiołami;
* będziecie mieli okazję posmakować, czym jest wspierająca obecność innych praktykujących;
* nabierzecie umiejętności odnoszenia nauk do waszego codziennego życia.

Dla kogo jest przeznaczony kurs

Dla osób niemających żadnych doświadczeń w medytacji.
Dla osób stawiających pierwsze kroki w praktyce medytacyjnej.
Dla osób zaawansowanych w praktyce medytacyjnej kurs stanowi wsparcie dla praktyki oraz okazję do jeszcze głębszego poznania istoty nauk i praktyk o naturze umysłu.

Nauczyciele

Lopön Charlotte Rotterdam i Pieter Oosthuizen od kilkudziesięciu lat praktykują buddyzm tybetański i uczą medytacji oraz wielu innych praktyk buddyjskich, między innymi „Karmienia swoich demonów” oraz Chöd w Stanach Zjednoczonych, Europie, RPA, a ostatnio także online.

Oboje są starszymi nauczycielami w Ośrodku Buddyjskim Tara Mandala w Kolorado założonym przez Lamę Tsultrim Allione. W 2016 roku Charlotte otrzymała od lamy Tsultrim tytuł Magyu Lopön, dzierżycielki i głównej nauczycielki linii Magyu (Linii Matki) w Tara Mandala.

Pieter jest absolwentem prawa, które ukończył w rodzinnej RPA, obecnie zajmuje stanowisko prezesa rady powierniczej Tara Mandala oraz kieruje programem Feeding Your Demons® Certification Training, w którym prowadzi nauki wraz z Charlotte.

Charlotte ukończyła wydział Studiów Teologicznych na Harvard Divinity School, od wielu lat jest związana z Uniwersytetem Naropy w Kolorado, gdzie zajmuje stanowisko dyrektorki Center for the Advancement of Contemplative Education. Jej artykuły ukazywały się na łamach Lion’s Roar, Buddhadharma, Mandala, można je też znaleźć w antologii Fearless Nest.

Pieter i Charlotte pracują obecnie nad książką Skymind o buddyjskich naukach i praktykach związanych z naturą umysłu, dla której inspiracją są nauki Maczik Lapdryn, tybetańskiej jogini z XI wieku. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Shambhala Publications. www.skymind.us

Pieter i Charlotte mają dwóch synów, mieszkają w Stanach Zjednoczonych w Kolorado.

Kiedy: 23-25 czerwca 2023 r.

Gdzie: Ośrodek buddyjski Bodhidharma, Warszawa, ul. Filmowa 32.

Koszt kursu: 500 zł

Wyżywienie wegetariańskie (catering) – cenę podamy później

Dla chętnych możliwość noclegu w ośrodku – 50 zł. (Noclegi w pokojach wieloosobowych lub na materacach w zendo. Musicie przywieźć swój śpiwór lub inną pościel.)

Jak się zapisać:

1. Wypełnij i wyślij ten formularz rejestracyjny 
2. Po wysłaniu formularza otrzymasz numer konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 150 zł.

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na kursie. Zaliczka jest bezzwrotna, służy na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z organizacją kursu. 

UWAGA: Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, a zależy Ci bardzo na uczestnictwie w kursie, to napisz do nas: poland.taramandala@gmail.com


Skymind: Opening to the Vast Radiance of our True Nature

A Buddhist Meditation Retreat
With Lopön Charlotte Rotterdam & Pieter Oosthuizen


Warsaw, June 23-25, 2023

At the heart of Buddhist teachings lies the invitation to rest in our true nature, which is not other than the ground of being from which all things and all beings arise. In times of conflict and unrest – and really in every moment of life – this ultimate refuge is accessible to us, offering us relief, warmth and a profound connection to all beings. As we cultivate radical acceptance, we move beyond the constrictions of the isolated self and open to our inescapable and empowered relationship with others. We claim our path of awakened compassion.

This retreat introduces teachings and practices that allow us to access this ground of being, our true nature, in our direct experience. We will contemplate inspiring verses from the great 11th century Tibetan yogini Machig Labdrön that point directly to our sky-like mind; and engage in meditations to bring personal meaning to her timeless wisdom. We will engage in Integration with Elements practices that connect us deeply to earth, our bodies, and the spacious awareness that holds all. Ultimately, we will discover ways to awaken our deepest wisdom and heart-fulness in everyday life. 

In this retreat you will: 

  • Receive Machig Labdrön’s wisdom teachings. You’ll be encouraged to memorize your favorite Machig verse to inspire and guide your daily life after our retreat
  • Practice exercises to hone attention and expand awareness
  • Learn a profound open awareness meditation practice
  • Engage in Integration with Elements practices 
  • Build and enjoy supportive community 
  • Relate these teachings directly to your life

Who should attend: 

All are welcome. No previous experience is necessary. 
For those new to meditation, this retreat offers a gentle and direct introduction to some of the most essential teachings of the Buddhist path. 
For experienced meditators, this retreat offers an opportunity to deepen your inquiry into and engagement with nature of mind teachings and practice, as a way to support your existing path. 

Our Teachers

Pieter Oosthuizen and Lopön Charlotte Rotterdam are long-time students of Tibetan Buddhism and teach meditation, Feeding your Demons, Chöd and other Buddhist practices in North America, Europe, South Africa, and online. They are senior teachers at Tara Mandala Buddhist Retreat Center, founded by Lama Tsultrim Allione. Pieter received his Law degree in his native South Africa and is the President of Tara Mandala’s Board of Trustees and the Director of the Feeding your Demons Certification Training, which he co-teaches with Charlotte.

Charlotte received her Masters in Theological Studies from Harvard Divinity School and is an Instructor and Director of the Center for the Advancement of Contemplative Education at Naropa University. Her essays have appeared in Lion’s Roar, Buddhadharma, Mandala, and an anthology, Fearless Nest. Pieter and Charlotte are currently writing a book, Skymind, on Buddhist nature of mind teachings and practices, drawing on verses of the 11th century Tibetan yogini Machig Labdrön, forthcoming from Shambhala Publications. Together with their two sons, they live in Colorado, USA. www.skymind.us


When: June 23-25, 2023
Where: Bodhidharma Zen Center, Warsaw, 32 Filmowa Str.
Price: 500 PLN
Vegetarian food (catering) – the cost will be given later

For those willing, the possibility of accommodation in the center – 50 PLN (Sleeping in dormitories or on mattresses in the zendo. Bring your own sleeping bag or other bedding.)
How to register:

1. Fill and send this registration form 
2. After receiving your form, we will send you the account number to which you should pay the advance payment of 150 PLN.
The advance payment is tantamount to booking a place on the retreat. The advance payment is non-refundable and serves to cover the necessary costs related to the organization of the course.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close