Kapala 1 z Dagmar Loewenkamp

Kapala 1, Karmienie swoich demonów

z Dagmar Loewenkamp

30 maja – 4 czerwca 2017

English version below

Podczas warsztatu poznamy metodę „karmienia i transformowania swoich demonów” opracowaną przez Lamę Tsultrim Allione. Demony, o których mowa, są w nas – to nasze lęki, konflikty wewnętrzne, trudne emocje, uzależnienia. Prowadzimy z nimi ciągłą walkę, a one nie znikają. W miejsce odciętej głowy potwora, wyrasta nowa.

Pracując z „demonami” metodą stworzoną przez Lamę Tsultrim Allione, nie walczymy z nimi, nie staramy się ich zniszczyć, lecz obdarzamy pełną uwagą te „niekochane” aspekty nas samych, żeby je przyjąć i nakarmić.  W ten sposób uczymy się integrować własny cień zamiast go wypierać.

Metoda ta jest współczesną wersją dawnej buddyjskiej praktyki Chöd pochodzącej od Maczik Labdryn, dopasowaną do sposobu myślenia i odczuwania człowieka Zachodu, niewymagającą żadnej wiedzy na temat buddyzmu ani doświadczeń w tybetańskiej praktyce duchowej.

Cykl warsztatów pod nazwą Kapala dostarcza również ogromnej wiedzy i głębokich doświadczeń związanych z praktykami linii Maczik Labdryn, tybetańskiej jogini żyjącej w XI wieku, oraz pozwala poznać fundamentalne dla buddyzmu nauki o Pradżniaparamicie i naturze umysłu. Główną praktyką podczas Kapala I jest medytacja Pradżniaparamity.

Warsztat jest okazją do pogłębionej pracy z własnymi „demonami” (czyli cieniem), a dla osób zainteresowanych (psychologów i psychoterapeutów) stanowi pierwszy krok do zdobycia certyfikatu umożliwiającego stosowanie tej metody w pracy z klientami. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie warsztatu Kapala II. Listę certyfikowanych terapeutów i facylitatorów można znaleźć tu: www.taramandala.org

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego Tu i Teraz, Nowe Kawkowo 52A, gmina Jonkowo 11-042, województwo warmińsko-mazurskie
Cena za warsztat: 800 zł plus koszt zakwaterowania i wyżywienia.                              
Uczestnicy ze krajów strefy euro: 400 euro
Posiłki: 65 zł (trzy, wegetariańskie)
Zakwaterowanie: od 20 zł do 90 zł w zależności od wybranej opcji (informacja dostępna po potwierdzeniu rejestracji). 
Zniżki dla sanghi Tara Mandala, studentów i osób, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura: 15%.

Rezerwacja miejsca przez FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po wysłaniu formularza, otrzymasz od nas numer konta i inne dane do wpłaty. Potwierdzeniem rejestracji, zapewniającym miejsce, jest wpłata zaliczki 200 zł (bezzwrotna kwota w przypadku rezygnacji przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych).

O nauczycielce
Dagmar Loewenkamp jest licencjonowaną psychoterapeutką i superwizorką, ukończyła zaawansowane szkolenia w zakresie terapii humanistycznej i transpersonalnej, a także terapii analitycznej, hipnoterapii oraz pracy z ciałem i oddechem. Praktykuje buddyzm od 1989 roku, pobierała nauki w kilku buddyjskich szkołach, przez wiele lat była uczennicą Sogjala Rinpocze i Dzongsara Khjentse Rinpocze. Łączy pracę terapeutyczną ze ścieżką buddyjską. W latach 1999-2005 była wykładowczynią „Karuna Training” (niemieckiej wersji programu psychologii kontemplacyjnej Uniwerstytetu Naropa w Boulder w USA). W 2004 roku poznała Lamę Tsultrim Allione i od tego czasu jest jej uczennicą, nieustannie czując głęboką wdzięczność za odnalezienie ścieżki kobiecej mądrości. Dagmar Loewenkamp ma autoryzację do udzielania następujących nauk: Pradżniaparamita, Feeding Your Demons, Kapala Training Level I, Dzinpa Rangdröl Ngöndro Lung z wyjaśnieniami.

Więcej informacji: www.taramandala.org

Zalecane lektury: Nakarmić swoje demony. Starożytna metoda rozwiązywania wewnętrznych konfliktów, Tsultrim Allione,  Berckana 2014

****

The Kapala Training paves the way to manifold knowledge and profound experiences in the practices of the lineage of Machig Labdrön, a yogini of the 11th century in Tibet. And it offers insight into the teachings of Prajna Paramita, the teachings of the nature of the mind.

The Kapala Training is the first level of the Kapala cycles.

During this Training the “five steps” of feeding and transforming the “demons” will be taught as Lama Tsültrim Allione developed them. This method is a modern version of the ancient Tibetan Buddhist practice of “Chöd”, originating from and taught by Machig Labdrön. By means of “feeding your demons” the principles of this practice are applied in a way that often is more accessible to Westerners than the partly highly complex practices of traditional Chöd.

Our own “shadows” or “demons” are no longer regarded as something to be fought or destroyed. We rather turn our awareness towards these “unloved” aspects of ourselves in order to embrace and nourish them. Thereby, we develop the ability to integrate our “shadows” instead of fighting or repressing them.

Besides the work with our “demons”, which we will also achieve by painting and working with clay, the Prajna Paramita meditation will be the main practice of the Kapala Training One. The Prajna Paramita teachings are considered to be one of the most profound and essential teachings of Buddhism. They give us access to the eternal Ground of Being where everything arises in. It is like the space that boundlessly permeates all existence. And it is the natural clarity of mind (Prajna), also described as the “womb of all Buddhas”.

This Training offers the participants the opportunity to intensively work with their own inner “demons” (or “shadows”). Simultaneously, it is the first step for those interested in gaining the certificate to work with this method in their healing professions.

Whoever intends to be certified in this method is also required to complete Kapala Training Two and 65 Feeding your Demons processes: 50 solo and 15 with a partner as well as 108 hours of Prajna Paramita practice. (There is a list of certified therapists and facilitators on the German website www.taramandala-sangha.net and on the American website www.taramandala.org)

Place: Personal and Spiritual Centre Tu i Teraz, Nowe Kawkowo 52A, gmina Jonkowo 11-042, województwo warmińsko-mazurskie

Price for the retreat – 800 PLN (meals and accommodation not included).
Participants from the Euro zone countries – 400 EUR
15 percent discounts are available for Tara Mandala Sangha members, students and pensioners.
Meals – 65 PLN (three vegetarian meals per day)
Accommodation – from 20 to 90 PLN depending on the available options (details available after registration).

Booking through registration form: REGISTRATION FORM

Once the registration form is received by the organizers you will be sent banking account and other payment details. Your registration is complete after 200 PLN advance is received (the advance is non refundable and covers organizational costs).

About the teacher
Dagmar Löwenkamp, graduate psychologist, works as an established psychotherapist and supervisor. She has completed advanced training courses in several humanistic and transpersonal psychotherapeutic methods as well as in breathing and bodywork. Since 1985 she has been engaged in the teachings of different Buddhist schools and has studied with Sogyal Rinpoche and Dzongsar Khyentse Rinpoche for many years. It soon became clear to her that she wanted to integrate her Buddhist path into the therapeutic work. After completing the Karuna Training herself (the German version of the Contemplative Psychology program of Naropa Institute, Boulder, USA), she has been involved in its teaching as an assistant and co-teacher.

Recommended reading: Feeding Your Demons: Ancient Wisdom for Resolving Inner Conflict, Lama Tsültrim Allione (Little Brown Co. 2008)

Zdjęcia dzięki uprzejmości Tara Mandala Retreat Center © Josh Brownlee.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close