Zielona Tara z Lopön Charlotte Rotterdam

Zapraszamy na odosobnienie Zielonej Tary z Lopön Charlotte Rotterdam


26-28 lipca 2019

Piątek 9-17
Sobota 9-17
Niedziela 9-13
Miejsce: Ośrodek Buddyzmu Mahajany Karma Dechen Choling (KDC), Warszawa
Darowizna: 380 zł (zaliczka 150 zł płatna do 15 lipca jest rezerwacją miejsca)

English below

Obowiązują zapisy przez formularz:
https://docs.google.com/forms/d/1OlFJ1fI5wJuAHa6HeV4A3fz7a1rhsJM4PYu2Ux1cgMc/edit

„Yoga bóstwa” to jedna z najpotężniejszych, choć często niewłaściwie rozumianych praktyk buddyzmu tybetańskiego. Polega ona na łączeniu się z „bóstwem” i stawaniu się nim – można więc powiedzieć, że dzięki niej uczymy się, jak zintegrować tkwiące w nas samych właściwości owych „bóstw”. W praktyce tej nie chodzi o czczenie jakiegoś bóstwa, ale o traktowanie „bóstwa” jako symbolu tych cech i właściwości, które chcemy w sobie rozwinąć.
Zielona Tara to najbardziej ukochana tybetańska bogini, bowiem symbolizuje najwyższą formę „szybko działającego” współczucia. Nasz targany konfliktami i pełen problemów społecznych świat potrzebuje takiego żeńskiego buddy. Zielona Tara pomoże nam przezwyciężać życiowe trudności za pomocą oświeconego, pełnego współczucia działania.
Podczas odosobnienia poznamy praktykę Zielonej Tary z Ösel Dorje Sangdzö, „Świetlistej Tajemnej Skarbnicy Wadżry”, termy odkrytej przez Adzoma Drukpę. Uczestnicy otrzymają ustny przekaz do praktyki oraz pełne objaśnienia do tekstu i samej praktyki. Będzie też czas na refleksję i rozmowy w grupie, tak by ta praktyka współczucia mogła się zintegrować z naszym codziennym życiem.

Nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie w praktyce buddyjskiej ani wiedza na temat buddyzmu.

Lopön Charlotte Rotterdam zgłębia buddyzm od 25 lat oraz udziela nauk w Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki oraz wielu krajach Europy. W 2016 roku otrzymała od Lamy Tsultrim Allione tytuł Magyu Lopön (głównej nauczycielki Linii Matki w Tara Mandala). Skończyła studia teologiczne na Harvard Divinity School, jest dyrektorką Center for the Advancement of Contemplative Education w Naropa University. Jej eseje na temat połączenia praktyki duchowej z codziennym życiem ukazały się na łamach Mandali, Lion’s Roar, była też redaktorką książki Fearless Nest, złożonej z opowieści matek o tym, jak ich dzieci okazały się ich największymi nauczycielami. Sama jest matką dwóch synów.
www.skymind.us

ilustracja: Goddess Tārā with Emanations, Buddhas and other Deities, Central Tibet, 1050-1100, 122 x 80 cm, John and Berthe Ford Collection, Baltimore, MD.

****

Green Tara Retreat with Lopön Charlotte Rotterdam

26-28 of July 2019
Friday 9-17 
Saturday 9-17
Sunday 9-13
Place: Karma Dechen Choling Mayayana Buddhist Centre , Warsaw

Retreat fee: 380 zł for not euro zones countries participants, and 150 euro for euro zones participants. Advance 150 zł till 15 of July.

Registration Form:
https://docs.google.com/forms/d/1OlFJ1fI5wJuAHa6HeV4A3fz7a1rhsJM4PYu2Ux1cgMc/edit

Green Tara, the female Buddha, is one of the most popular meditative deities in Tibetan Buddhism. Known for providing protection from fears and obstacles, she sits with one foot in the meditative posture and one foot in the world, embodying active compassion and serving as a model for modern day contemplative life. In this retreat, you will learn the Green Tara practice from Ösel Dorje Sangdzö, the “Luminous Secret Vajra Treasury,” a terma (revealed treasure) of Adzom Drukpa. The retreat includes an oral transmission, a full explanation of the text and practice, and time for personal and group reflection so that this practice of compassion may be integrated in your daily life. No previous meditation experience or knowledge of Buddhism is necessary.

Lopön Charlotte Rotterdam has studied Buddhism for the last 25 years and teaches in the United States, Europe and South Africa. She received the title of Magyu Lopön, (lead teacher of the Mother Lineage at Tara Mandala) from Lama Tsultrim Allione in 2016. Lopön Charlotte received a Masters in Theological Studies from Harvard Divinity School and is an Instructor and Director of the Center for the Advancement of Contemplative Education at Naropa University. The mother of two boys, she has published essays on the intersection of spiritual practice and daily life in Mandala, Lion’s Roar and Fearless Nest, an anthology. www.skymind.us.

illustration: Goddess Tārā with Emanations, Buddhas and other Deities, Central Tibet, 1050-1100, 122 x 80 cm, John and Berthe Ford Collection, Baltimore, MD.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close