Karmienie swoich demonów® z Lopön Chandrą Easton

feeed

Karmienie swoich demonów® –– Transformowanie trudności i przeciwności losu na ścieżce przebudzenia

Weekendowy warsztat z Lopön Chandrą Easton

2–3 listopada 2019

Miejsce: Karma Dechen Choling, Warszawski Ośrodek Buddyzmu, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/U12, Warszawa – Gocław

Zajęcia od godz. 10 do 17

Darowizna: 300 zł

Warsztat jest dostępny dla wszystkich. Rezerwacją miejsca jest wpłata 150 zł zaliczki.

Obowiązują zapisy przez formularz: TU

Kontakt: poland.taramandala@gmail.com, tel. 600 310 343

Praktyka „Karmienie swoich demonów”®, która pomogła już wielu ludziom na całym świecie, stanowi użyteczne narzędzie pracy dla wszystkich, bez względu na ich wyznanie religijne czy osobiste przekonania filozoficzne. Jej inspiracją jest stara praktyka buddyjska Czie. „Karmienie swoich demonów” to pięciostopniowy proces opracowany przez Lamę Tsultrim Allione, w którym podchodzimy do naszych wewnętrznych demonów ze współczuciem i zrozumieniem zamiast prowadzić z nimi nieustanną walkę. Metoda ta pomaga poradzić sobie z rozmaitymi trudnymi emocjami i problemami współczesnego życia. Gdy walczymy ze swoimi demonami, one rosną w siłę. Ale gdy nakarmimy je tym, czego naprawdę potrzebują, uwalniamy się od przymusu tych zmagań.

Program warsztatu:

  • Podstawy metody „Karmienia swoich demonów”®
  • Praktyka KSD samodzielna oraz z partnerem
  • Praktyka KSD z rysowaniem i malowaniem

Zalecana lektura: „Nakarmić swoje demony” Lamy Tsultrim Allione

Chandra Easton 4_2018_DKH

Lopön Chandra Easton, nauczycielka i tłumaczka buddyzmu tybetańskiego, pełni funkcje Assistant Spiritual Director i Lead Authorized Teacher w założonym przez Lamę Tsultrim Allione ośrodku medytacyjnym Tara Mandala w Kolorado. Uczy jogi i buddyzmu tybetańskiego od 2001 roku. Jest współtłumaczką Sublime Dharma: A Compilation of Two Texts on the Great Perfection. Obecnie pracuje nad książką o 21 aspektach Tary. Więcej o Lopön można przeczytać tu: www.shunyatayoga.com i www.taramandala.org.

Notka biograficzna (dłuższa)

Dordże Lopön Chandra Easton, buddyjska nauczycielka i tłumaczka, studiowała buddyzm oraz język tybetański w założonej przez Jego Świątobliwość Dalajlamę Library of Tibetan Works & Archives w Dharamsali. Jest absolwentką wydziału religioznawstwa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara oraz współtłumaczką Sublime Dharma, A Compilation of Two Texts on the Great Perfection.

Już na samym początku swoich studiów dostrzegła wielką potrzebę przywrócenia głosu świętej kobiecości w buddyjskiej teorii i praktyce. W 1999 roku, kiedy była w pierwszej ciąży, poznała Lamę Tsultrim Allione, wyprzedzającą swoje czasy nauczycielkę buddyzmu, autorkę przełomowych książek i założycielkę ośrodka medytacyjnego Tara Mandala. Lopön Chandra Easton zasiada obecnie w Radzie Powierniczej Tara Mandala, opracowuje programy nauczania, a także udziela nauk w wielu krajach. Obecnie pracuje nad książką o 21 aspektach Tary i świętej kobiecości z buddyzmie.

We wrześniu 2015 roku, ostatniego dnia Drupczen Białej Dakini, Lopön Chandra została intronizowana jako Dordże Lopön (Nauczycielka Wadżry) pod kierunkiem Lamy Tsultrim Allione. Goczen Tulku Sang-ngang Rinpocze, który prowadził ceremonię, nadał jej imię Lopön Jesze Dała Zangmo. Lopön Chandra miała szczęście uczyć się u największych tybetańskich i zachodnich nauczycieli, jak Jego Świątobliwość Dalajlama, Jego Świątobliwość Karmapa, Lama Tsultrim Allione, Tulku Sang-ngan Rinpocze, Jennifer Welwood, B. Alan Wallace, Gjatrul Rinpocze, Adzom Pajlo Rinpocze i Lama Pema Dordże. Wiecej: www.shunyatayoga.com i www.taramandala.org.

****

Feeding Your Demons®: Transforming Adversity on the Path of Awakening

A weekend workshop with Lopön Chandra Easton

November 2 & 3, 2019

Place: Karma Dechen Choling, Warsaw Buddist Centre, Jana Nowaka Jeziorańskiego Street 49/U12, Warszawa – Gocław

Times:  Sat & Sun 10:00am-5:00pm (with a break)

Fee: 300 pln for Polish participants and 150 € from participants from euro countries.

Open to all.

Feeding Your Demons® has benefited thousands worldwide, with practitioners from every walk of life on five continents. The work transcends spiritual constructs, serving as a meaningful tool for anybody, regardless of religious affiliation or personal philosophy.

Inspired by the ancient Buddhist practice of Chöd, Feeding Your Demons® is a five-step process created by Lama Tsultrim Allione that allows us to offer compassion and understanding to our own inner demons rather than engaging in battle and struggling with them. This process is of great benefit when working with a wide variety of personal demons and other dilemmas of modern life. When we fight our demons they grow stronger. If we feed and nurture them, however, we can free ourselves from the battle.

In this weekend retreat you will learn:

  • Fundamentals of Feeding Your Demons®
  • Feeding Your Demons® – solo and partner work
  • Feeding Your Demons® with art

What to bring: A journal in which to write and draw (without lines), and a small set of colored pencils, crayons, or oil pastels (pls have a minimum of the primary colors, if you have a larger set that’s fine).

Suggested reading: Feeding Your Demons by Tsultrim Allione.

Short bio:

Lopön Chandra Easton is a teacher and translator of Tibetan Buddhism. She is the Assistant Spiritual Director and Lead Authorized Teacher for Tara Mandala Retreat Center, founded by Lama Tsultrim Allione. She has taught Buddhism and Yoga since 2001 and co-translated Sublime Dharma: A Compilation of Two Texts on the Great Perfection, published in 2012. She is currently writing a book on the 21 Taras in Buddhism. Visit www.shunyatayoga.com and www.taramandala.org.

Longer more detailed bio:

Dorje Lopön Chandra Easton, Buddhist teacher and translator, studied Buddhism and Tibetan language at the Library of Tibetan Works & Archives in Dharamsala, India, founded by H.H. Dalai Lama. She later received her degree from UCSB’s religious studies department at which time she co-translated Sublime Dharma, A Compilation of Two Texts on the Great Perfection, published by Vimala Publishing, 2012.

From the very beginning of her Buddhist studies, Lopön Chandra recognized the profound need to bring forth the voice of the sacred feminine in Buddhist theory and practice. Due to this, in 1999 during her first pregnancy, she met and then later began to study with Lama Tsultrim Allione, pioneering female Buddhist teacher, national best selling author, and founder of Tara Mandala Retreat Center. Lopön Chandra is the Assistant Spiritual Director and Lead Teacher Tara Mandala Retreat Center. She serves on the Tara Mandala Board of Trustees, develops programs and curricula for Tara Mandala, as well as teaches nationally and internationally. She is currently writing a book on the 21 Taras and the sacred feminine in Buddhism.

In September of 2015, during the final day of the White Dakini Drubchen, Lopön Chandra was enthroned as the Dorje Lopön (Vajra Teacher) of Tara Mandala under Lama Tsultrim Allione and given the name Lopön Yeshe Dawa Zangmo by H.E. Gochen Tulku Sang-ngag Rinpoche who presided over the ceremony with Lama Tsultrim. Lopön Chandra has had the good fortune to study with many Tibetan and Western Buddhist teachers such as H.H. Dalai Lama, H.H. Karmapa, Lama Tsultrim Allione, Tulku Sang-ngag Rinpoche, Jennifer Welwood, B. Alan Wallace, Gyatrul Rinpoche, Adzom Paylo Rinpoche, and Lama Pema Dorje. To learn more, please www.shunyatayoga.com and www.taramandala.org.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close