Kurs Nyndro Dakini

z Lamą Tsultrim Allione i Tulku Öselem Dordże

6–8 oraz 13–15 listopada 2020
online – Zoom

Błogosławieństwa tych Skarbów są tak świeże,
że wciąż czuć na nich gorący oddech Dakini!
~ A.dzom Rinpocze


To wyjątkowe Dakini Nyndro z cyklu term Ösel Njingtig A.dzoma Rinpocze zostało ujawnione na prośbę Lamy Tsultrim Allione ze względu na pilną potrzebę naszych czasów. Cały cykl urzeczywistnienia Dakini Jeszie Tsogjal odkryto po raz pierwszy w 2007 roku w Tybecie, w miejscu, gdzie Jeszie Tsogjal przyszła na świat – odsłoniła wówczas swoją twarz przed A.dzomem Rinpocze. Cykl został potem zapisany w Tara Mandala, z pomocą Tulku Ösela Dordże. Przekazu do praktyki Dakini Nyndro udzieli Lama Tsultrim Allione, a nauki będzie prowadzić razem z Tulku Öselem Dordże.

Lama Tsultrim Allione

Czym jest nyndro?
Tybetańskie słowo nyndro oznaczające „to, co następuje najpierw” albo „wstęp” odnosi się do zbioru praktyk, które są esencją mądrości Buddów oraz Guru Rinpocze i prowadzą ku urzeczywistnieniu naszej własnej pierwotnej mądrości.

Czego oczekiwać?
Podczas kursu Dakini Nyndro nauczymy się kontemplacji i medytacji nad Czterema myślami zwracającymi umysł ku Dharmie, następnie przejdziemy do nadzwyczajnych praktyk nyndro, czyli do schronienia, bodhicitty, Vadżrasattwy, ofiarowania mandali, krótkiego Chöd i otrzymania błogosławieństw linii przekazu w unikalnej Guru Jodze, która skupia się wokół oświeconej kobiecości.

Zagłębiając się w praktykę, spotkamy Jeszie Tsogjal wraz z innymi emanacjami kobiecej mądrości: Samantabhadri, żeńskim aspektem Pierwotnego Buddy i ucieleśnieniem Podstawy Istnienia; Pradżniaparamitą, ucieleśnieniem mądrości; gniewną dakinią Wadżrawarahi; Maczik Labdryn, założycielką linii Chöd; oraz Zieloną Tarą, ucieleśnieniem współczucia w działaniu.

Nauki i instrukcje zawarte w tej linii przekazu odnoszą się do ostatecznego znaczenia Dakini. Przenika je głęboki pogląd Dzogczen, co odróżnia je od większości nyndro. Miarą postępów w praktyce nie jest gromadzenie setek tysięcy recytacji, lecz własne doświadczenia medytacyjne i czas poświęcony na praktykę.

Zobowiązania
Po otrzymaniu nauk każdy z uczestników będzie mógł podjąć decyzję, czy przyjął je jako błogosławieństwo, czy przystąpi do programu Ösel Njingtig. W tym drugim przypadku należy dotrzymać złożonego przyrzeczenia (samaja) o wykonywaniu codziennej praktyki aż do kolejnego kursu Ösel Njingtig, który odbędzie się w 2021 roku. Minimum wymagań to codzienne odczytanie tekstu, ale najlepiej byłoby poświęcić na praktykę co najmniej godzinę dziennie.

Przystąpienie do programu Ösel Njingtig – więcej informacji na temat całego cyklu Ösel Njingtig znajdziecie tutaj.

Kto może uczestniczyć?
Ścieżka otwarta jest dla wszystkich osób czujących szczerą więź z Ösel Njingtig, które mogą poświęcić się codziennej praktyce (patrz punkt wyżej dotyczący samaja) i czują potrzebę wykonywania praktyki zapewniającej całościową ścieżkę do przebudzenia.

Jak się przygotować?
Zachęcamy osoby, które nie mają ugruntowanej codziennej praktyki, żeby ją rozpoczęły, traktując to jako przygotowanie do kursu. Jeśli ktoś nie ma przekazu do żadnej praktyki Wadżrajany, może praktykować medytację śamatha/szine albo Mandalę Pięciu Dakiń Mądrości – wyjaśnienie praktyki można znaleźć w książce Lamy Tsultrim Allione Na imię jej Mądrość, zapraszamy też na cotygodniową wspólną praktykę online. Nauki udzielane podczas kursu są odpowiednie dla osób praktykujących Wadżrajanę od kilku lat.

Przydatna może być wiedza na temat nauk dotyczących Pradżniaparamity, praktyki Chöd i Zielonej Tary. Polecamy wydane po polsku książki Lamy Tsultrim Allione: Karmienie swoich demonów, Kobiety mądrości, Na imię jej Mądrość. Na kursie przydatna będzie też mala.

Tulku Ösel Dordże

Termin kursu
Kurs odbędzie się online i będzie się składał z dwóch części stanowiących całość: 6–8 listopada oraz 13–15 listopada. Kurs będzie tłumaczony na żywo na język polski.

Szczegółowy plan sesji
Piątek, 6 listopada
18:00–20:00 Wprowadzenie do Dakini Nyndro i Lung z Lamą Tsultrim Allione

Sobota, 7 listopada
10:00–13:00 Nauki na temat zwykłych praktyk wstępnych z Tulku Öselem Dordże
18:00–20:00 Nauki i sesja Q&A z Tulku Öselem Dordże

Niedziela, 8 listopada
8:00–9:00 Praktyka
10:00–13:00 Nauki na temat pięciu nadzwyczajnych praktyk wstępnych z Tulku Öselem Dordże
18:00–20:00 Nauki i sesja Q&A z Tulku Öselem Dordże

Piątek, 13 listopada
18:00–20:00 Sesja Q&A z Tulku Öselem Dordże

Sobota, 14 listopada
8:00–9:00 Praktyka
10:00–13:00 Nauki na temat Guru Jogi z Tulku Öselem Dordże
18:00–20:00 Medytacja Guru Jogi i instrukcje do Tsogu z Lamą Tsultrim Allione

Niedziela, 15 listopada
8:00–9:00 Praktyka
10:00–13:00 Nauki na temat Guru Jogi oraz sesja Q&A z Tulku Öselem Dordże
15:00–17:30 Praktyka zamykająca oraz krótki Tsog z Tulku Öselem Dordże

Nauczyciele
Lama Tsultrim Allione
Tulku Ösel Dordże

Zapisy
Osoby chcące wziąć udział w kursie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wysłanie darowizny w wysokości 400 zł na konto:
51 1240 6250 1111 0010 6082 5422
Nazwa odbiorcy: Ośrodek Misyjny Tara Mandala
Tytuł: DAKINI NYNDRO

Darowizna pokrywa koszty uczestnictwa oraz niezbędnych materiałów. Po otrzymaniu formularza prześlemy na podany przez Ciebie adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest wpłata 400 zł (z czego 100 zł stanowi bezzwrotną zaliczkę na pokrycie kosztów organizacji kursu). Otrzymasz od nas wówczas link do sesji na Zoomie oraz tekst praktyki w formacie pdf i inne potrzebne materiały.

PARTICIPANTS FROM OTHER COUNTRIES
Dakini Ngöndro Retreat Nov. 6-8 and Nov. 13-15 (online) with Lama Tsultrim Allione and Tulku Ösel Dorje

Detailed information about the Dakini Ngöndro retreat in English here

Registration form for Dakini Ngöndro retreat with Lama Tsultrim Allione and Tulku Ösel Dorje

Cost: 200 euros

After receiving the form, we will send the confirmation of the application and our account number to the e-mail address you provided.

The final confirmation of registration is the payment of 200 euros (30 euros is a non-returnable advance to cover the necessary costs of organizing the course). You will then receive a link to the Zoom session and the practice text in pdf format and other necessary materials.

Contact: poland.taramandala@gmail.com; phone: +48 600 310 343.

zdjęcia: dzięki uprzejmości © Tara Mandala Retreat Center

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close